Sökning: "Patrik Bohlin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patrik Bohlin.

 1. 1. Alla ska vara med! : även muslimska kvinnor i simning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Robin Borg; Patrik Bohlin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim and questions Aim: To investigate participation of muslim women in swimming education in secondary school subject sports and health. Questions: Which experiences do women with a muslim background have of swimming education? What obstacles or possibilities do women with a muslim background have for participation in swimming education? Method The study was conducted with semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet : Hur påverkar det den mentala hälsan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Robin Borg; Patrik Bohlin; [2016]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; hälsa; mental hälsa; social gemenskap; autonomi; självstyre; förmåga att vara självstyrande; mentala effekter av fysisk aktivitet; gymnasieelever;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka mentala effekter av fysisk aktivitet bland en grupp gymnasieelever.Hur upplever gymnasieeleverna att den fysiska aktivitet de ägnar sig åt påverkar deras:1. Sociala gemenskap?2. Mentala hälsa?3. LÄS MER

 3. 3. Intern kommunikation och tillhörighet : en studie om förhållandet mellan butiksanställda och organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Patrik Bohlin; Sebastian Steen; [2016]
  Nyckelord :internal communication; trade; stores; intern kommunikation; handel; butiker;

  Sammanfattning : Intern kommunikation och hur anställda känner tillhörighet är något som uppmärksammas mer av företag på senare tid. Denna studie tar sin utgångspunkt hur dessa två fungerar och samspelar i en organisatorisk kontext. LÄS MER