Sökning: "Patrik Carlstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patrik Carlstedt.

  1. 1. Hur människor tolkar handlingsförklaringar

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Patrik Carlstedt; [2007]
    Nyckelord :attributonsteori; perspektivmodell; handlingsförklaringar;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur människor tolkar handlingsförklaringar beroende på bedömarens perspektiv och innehållet i handlingsförklaringen. Undersökningen genomfördes kvantitativt genom en enkätundersökning som baserades på en dialog mellan två personer. LÄS MER