Sökning: "Patrik Claesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patrik Claesson.

 1. 1. Förbättringspotential i Stockholms Gymnasieskolors Matrelaterade Koldioixutsläpp

  Kandidat-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID; KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Philip Claesson; Patrik Odqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global warming and climate changes due to greenhouse gas emissions are urgent problems needed to be addressed by leaders, nations, organizations and citizens around the world. In a more global world many western countries import more than they export, resulting that the country in some ways of measuring might be attributed with less greenhouse emissions than it should. LÄS MER

 2. 2. På återseende : En studie om Kriminalvårdens behandlingspersonals uppfattning om återfall i brott och återfallsprevention som bedrivs inom Kriminalvården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Patrik Elfmark; Magdalena Claesson; [2016]
  Nyckelord :Kriminalvården; återfall; återfallsprevention; återfallsprogram; kriminalitet; behandling; brott; stigma; stämpling; prevention; stöd;

  Sammanfattning : Sverige har likt de flesta länder kriminalitet som ett samhällsproblem. Det finns riskfaktorer som påverkar ifall individen hamnar i kriminella umgängen. LÄS MER

 3. 3. IAS 40 : Hur ser revisorns roll ut efter införandet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Pelle Claesson; Patrik Lönnstad; [2008]
  Nyckelord :IAS 40; verkligt värde;

  Sammanfattning : .... LÄS MER