Sökning: "Patrik Edlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patrik Edlund.

  1. 1. Egenkontroll i caféverksamheter : En kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

    Författare :Marie Edlund; Patrik Gustavsson; Johanna Sandberg Larsson; [2009]
    Nyckelord :Egenkontroll; Livsmedelssäkerhet; Livsmedelstillsyn; Livsmedelsinspektör; HACCP; Café; Livsmedelskonsult;

    Sammanfattning : .... LÄS MER