Sökning: "Patrik Ek"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Patrik Ek.

 1. 1. Deployment of Indoor Small-Cells for 4G mobile Broadband

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Patrik Ek; [2013]
  Nyckelord :4G; heterogeneous networks; indoor deployment; coverage; capacity;

  Sammanfattning : This thesis presents an investigation of the impact of indoor small-cells. It is expectedthat small-cells will be able to increase the throughput and capacity for the existingnetworks. A deployment algorithm is presented with focus on offloading traffic fromthe macro layer. LÄS MER

 2. 2. Nu har barnen fri lek : En kvalitativ studie om pedagogens ansvar vid den fria leken i förskolan ur ett pedagogperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Joanna Ek; Elisabeth Fredricsson; Patrik Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Free play; teacher; on children’s terms; environment; development.; Fri lek; pedagog; barns villkor; miljö; utveckling;

  Sammanfattning : Studier visar att leken i förskolan har en stor betydelse för barnens utveckling. Pedagogens ansvar för barnens sociala samspel betonas i förskolans läroplan. Därför valde vi att genomföra vår studie med syftet att ta reda på och belysa pedagogers syn på den fria leken i förskolans verksamhet i relation till pedagogens ansvar. LÄS MER

 3. 3. En detaljhandelsexpansion till Storbritannien - En finansiell analysav Clas Ohlsons etablering i London

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Krönström; Johan Eriksson; Patrik Ek; [2008-04-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detaljhandelsmarknaden i Europa har vuxit sig allt starkare samtidigt har konkurrenssituationen ökat. Globaliseringen har medfört att gränsdragningen mellan länder minskat och internationalisering av detaljhandelsföretag har blivit allt vanligare. Clas Ohlson har med sin expansion i Norden stärkt sitt varumärke. LÄS MER

 4. 4. Möbel för rågång : möblera gränsen mellan inne och ute

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Patrik Thilander; [2008]
  Nyckelord :Utomhusmöbel; utemöbel; möbelsnickeri; formgivning; design; gränsland;

  Sammanfattning : Denna rapport har till syfte att beskriva arbetet kring hur en utomhusmöbel kan formges och tillverkas, för att passa ihop med interiör inredning i det fall arkitekturen har suddat ut gränsen mellan inomhus och utomhus. Arbetet utgår ifrån ett personligt perspektiv, och frågan som ställs är hur en möbel ska se ut för att jag ska gilla den, i en för mig tilltalande miljö. LÄS MER

 5. 5. En psykometrisk utprövning och normering av Child Inhibition Scale

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lisa Ek; Patrik Israelsson; [2008]
  Nyckelord :CIS; beteendehämning; föräldraversion; formulär; psykometrisk utprövning; normering;

  Sammanfattning : Hämning (Behavior Inhibition) tycks utgöra en riskfaktor för olika typer av ångestsyndrom. Child Inhibition Scale (CIS) är ett föräldraformulär som mäter hämning hos barn. LÄS MER