Sökning: "Patrik Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Patrik Eriksson.

 1. 1. SJÄLVFÖRSÖRJANDE BYGGNADER : En studie om lönsamheten av energiförsörjning med solceller i kombination med vätgasbränsleceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Patrik Karlsson; Kim Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Fuel cell; hydrogen; LCC; off-grid; zero energy buildings.; Bränslecell; LCC; nollenergihus; off-grid; vätgas.;

  Sammanfattning : Syfte: Dagens samhälle blir mer och mer energimedvetet och regeringen sätter upp riktlinjer för bland annat byggsektorn i form av nya regler från Boverket. Ett av den svenska regeringens mål för klimat- och energipolitiken är att till år 2020 minska klimatutsläppen med 40 % och energianvändningen ska vara 20 % effektivare än i dagsläget. LÄS MER

 2. 2. MONTE CARLO TREE SEARCH OCH MINIMAX : En jämförelse i tidseffektivitet i ett matcha-3-spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Patrik Eriksson; [2018]
  Nyckelord :AI; Minimax; MCTS; Matcha-3-spel;

  Sammanfattning : I arbetet implementerades två algoritmer som utvärderades genom att spela ett matcha-3-spel mot varandra. Den första algoritmen var Minimax som väljer sina drag genom att evaluera de möjliga dragen från ett tillstånd. För att inte sökrymden ska bli för stor begränsas algoritmen med ett sökdjup. LÄS MER

 3. 3. Efficient IR for the OpenModelica Compiler

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Simon Eriksson; Patrik Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The OpenModelica compiler currently generates code directly from a syntax tree representation, which leads to inefficient code in several cases. This thesis work introduces a lower-level intermediate representation for the compiler which aims to simplify the compiler back end and enable more optimizations. LÄS MER

 4. 4. The Subjective Perception of Risks by Individual Key Stakeholders Within SCRUM : A qualitative case study at an IT firm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Aydin Sergen Yesilkayali; Patrik Sidén Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Risk management; Risk perception; agile methodologies; SCRUM; Agile project management;

  Sammanfattning : The lack of knowledge regarding the perception of risks in agile project management is evident in research. With this knowledge, this study sets out to address this issue and close the gap in knowledge regarding this issue by identifying the individual perception of risk by a project leader, SCRUM master, and two system developers, and comparing the individual appetite matrices to a unified appetite matrix created by a Delphi panel. LÄS MER

 5. 5. Granskning av examensarbetesrapporter med IBM Watson molntjänster

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patrik Eriksson; Philip Wester; [2018]
  Nyckelord :Essay Scoring; Cloud Services; Artificial Intelligence; AI; Natural Language Understanding; NLU; Uppsatsrättning; Molntjänster; Artificiell Intelligens; AI; Natural Language Processing; NLP;

  Sammanfattning : Cloud services are one of the fast expanding fields of today. Companies such as Amazon, Google, Microsoft and IBM offer these cloud services in various forms. As this field progresses, the natural question occurs ”What can you do with the technology today?”. LÄS MER