Sökning: "Patrik Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Patrik Eriksson.

 1. 1. Tennis and sports psychology : Mental toughness as a decisive factor in critical moments of elite male tennis

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Hamed Dares; Patrik Eriksson; [2023]
  Nyckelord :tennis; sport; psychology; mentality; coaching; tennis; idrott; psykologi; tränarskap; tränarlänktennis;

  Sammanfattning : Introduction  The study is based on tennis and its connection to sport psychology. Matches are often five hourslong, against opponents who possess the same tennis skills as oneself. Mental toughness cantherefore be the deciding factor, especially over time. LÄS MER

 2. 2. FINNS DÄR ETT SAMBAND MELLAN ETT LÅGT FÖRTROENDE FÖR TRADITIONELLA NYHETSMEDIER OCH LÄSANDE AV ALTERNATIV MEDIA? Vilka blir konsekvenserna när konsumenter upplever att de inte kan lita på radio, tv och dagspress?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Patrik Eriksson; [2022-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har idag tillgång till information och nyheter via olika medier såsom radio, tv och tidningar. Samtidigt med detta finns där människor som inte tror att det vi blir informerade om är sant, att nyhetsmedier censurerar incidenter och förmedlar vinklade skildringar. LÄS MER

 3. 3. Förbättringsåtgärder för termisk komfort i ett 70-tals lamellhus i Gävle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Massoud Noori; Alexander Patrik Eriksson; [2022]
  Nyckelord :termisk komfort; renoveringsåtgärder; Miljonprogrammet;

  Sammanfattning : In 1964, the then Swedish government decided that one million new homes would be erected within a decade to tackle the then housing shortage. This decision was characterized as the “million program”. Just over five decades later, many of the million program's buildings needrenovation. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Eriksson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; suicidala patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta med suicidala patienter är både professionellt och känslomässigt krävande. Patienter som suiciderar är en tragisk händelse för alla inblandade och sätter känslomässiga spår i behandlaren. Att förutse suicid genom suicidriskbedömningar är svårt. LÄS MER

 5. 5. Att läka staden : - en studie för motverkad segregation

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Patrik Gerdovci; Tomas Eriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER