Sökning: "Patrik Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Patrik Eriksson.

 1. 1. Vad är en bra teater audition?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Katerina Pavlou; [2020-06-18]
  Nyckelord :teater; audition; rollsättare; scenskolan; Cia Eriksson; Isak Nordström; Vilgot Paulsen; Benoit Malmberg; Patrik Franke; Maria Weisby;

  Sammanfattning : Jag valde att undersöka vad som leder till jobb för skådespelare vid en teater audition.Teater audition, är rätt ovanliga i Sverige, men dem har uppstått och vad kan vi lära oss från dessa?Jag har valt att utgå från en showcase som ägde rum i Stockholm under september månad 2019. LÄS MER

 2. 2. Ett digitalt övningsverktyg för simulering av finanskriser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustav Börestam; Gustav Eriksson; Patrik Johansson; Joakim Michalak; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansiella institutioner i hela världen behöver vara väl förberedda på finansiella kriser för att minimera de negativa effekter som kan komma till följd av en finanskris. Idag övar och utbildas anställda inom finanssektorn på finanskrishantering. LÄS MER

 3. 3. SJÄLVFÖRSÖRJANDE BYGGNADER : En studie om lönsamheten av energiförsörjning med solceller i kombination med vätgasbränsleceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Patrik Karlsson; Kim Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Fuel cell; hydrogen; LCC; off-grid; zero energy buildings.; Bränslecell; LCC; nollenergihus; off-grid; vätgas.;

  Sammanfattning : Syfte: Dagens samhälle blir mer och mer energimedvetet och regeringen sätter upp riktlinjer för bland annat byggsektorn i form av nya regler från Boverket. Ett av den svenska regeringens mål för klimat- och energipolitiken är att till år 2020 minska klimatutsläppen med 40 % och energianvändningen ska vara 20 % effektivare än i dagsläget. LÄS MER

 4. 4. MONTE CARLO TREE SEARCH OCH MINIMAX : En jämförelse i tidseffektivitet i ett matcha-3-spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Patrik Eriksson; [2018]
  Nyckelord :AI; Minimax; MCTS; Matcha-3-spel;

  Sammanfattning : I arbetet implementerades två algoritmer som utvärderades genom att spela ett matcha-3-spel mot varandra. Den första algoritmen var Minimax som väljer sina drag genom att evaluera de möjliga dragen från ett tillstånd. För att inte sökrymden ska bli för stor begränsas algoritmen med ett sökdjup. LÄS MER

 5. 5. Efficient IR for the OpenModelica Compiler

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Simon Eriksson; Patrik Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The OpenModelica compiler currently generates code directly from a syntax tree representation, which leads to inefficient code in several cases. This thesis work introduces a lower-level intermediate representation for the compiler which aims to simplify the compiler back end and enable more optimizations. LÄS MER