Sökning: "Patrik Florén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Patrik Florén.

 1. 1. Lek och lärande : En studie av vad lärare och elever associerar ett laborativt arbetssätt i matematik med

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Malin Florén; Patrik Hellman; [2008]
  Nyckelord :Concrete mathematics; Associations; Teaching; Mathematics; Association; Undervisning; Matematik; Laborativt arbetssätt;

  Sammanfattning : During recent years, the trend of Swedish students’ negative performance and results in mathematics has been discussed. It is agreed that a change in teaching methods is necessary in order to solve this issue. Thus we found it interesting to take a closer look at an alternative way of teaching. LÄS MER

 2. 2. Årsredovisningen -Utifrån perspektivet användarnas efterfrågan-

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Florén; Kristoffer Karlsson; [2007-08-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Vid utformningen av årsredovisningen står bolag inför flera problem.Medvetenheten om årsredovisningens målgrupp är central och betydelsen av att öka förståelsenför den information bolagen levererar har på senare år erhållit en alltmer framträdande roll. LÄS MER