Sökning: "Patrik Högkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patrik Högkvist.

  1. 1. Level up your audio! : Hur ökad komplexitet påverkar spelupplevelsen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Patrik Högkvist; Tobias Jacobsson; [2021]
    Nyckelord :komplexitet; ljud; musik; PCG; spel;

    Sammanfattning : Detta examensarbete utforskar möjligheterna att påverka spelupplevelsen med hjälp av komplexitet inom ljud och musik. En artefakt i form av ett endless runner spel har skapats där olika metoder för procedurgenererat innehåll (PCG) används för att skapa delar av spelupplevelsen. Artefakten har ökande komplexitet av ljudbilden i fokus. LÄS MER