Sökning: "Patrik Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Patrik Hansson.

 1. 1. Värdegrunden i läromedlet : Hur läromedel i engelska 6 behandlar värdegrundsfrågor i arbetet med äldre skönlitterära texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Patrik Hansson; [2019]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Värdegrund; Kritisk diskursanalys; Blooms taxonomi;

  Sammanfattning : This study investigates how the civic values of gender equality, and social and economic equality, are represented and implemented in three different textbooks designed for the course English 6, in chapters that are centred on older literary texts. The study uses critical discourse analysis to analyse these texts based on the above-mentioned values, and Bloom’s taxonomy to categorise the associated exercises according to learning processes. LÄS MER

 2. 2. Vad kännetecknar bolag som väljer frivillig revision? : En kvantitativ studie om efterfrågan på frivillig revision.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Patrik Hansson; Victoria Harr; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning I slutet av 2010 valde Sverige i likhet med övriga Europa att avskaffa revisionsplikten för små företag, vilka fick fatta eget beslut ifall de ville bli reviderade eller inte. Beslutet mottogs med både positiva tongångar och mer negativa. LÄS MER

 3. 3. Viral spridning av reklammeddelanden - vad krävs för att ett klipp ska delas?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Hansson; Patrik Bergervik; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Viral spridning av reklamkampanjer är något många företag vill uppnå, men som endast få lyckas med. Forskningen kring viral marknadsföring är omfattande men det råder oenigheter om vilka faktorer som är mest avgörande för spridning av kommersiella meddelanden. LÄS MER

 4. 4. Effekterna av GDPR : En jämförelse mellan Personuppgiftslagen och den kommande allmänna dataskyddsförordningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Johan Brink; Erik Elvland; Patrik Hansson; [2017]
  Nyckelord :GDPR; PuL; DSF; General data protection regulation; personuppgiftslagen; allmänna dataskyddsförordningen;

  Sammanfattning : Den 25 maj 2018 kommer Personuppgiftslagen (PuL) att ersättas av EU-förordningen GeneralData Protection Regulation (GDPR). Denna studie har granskat vilka skillnader som finnsmellan GDPR och PuL och även hur företag planerar att hantera de förändringar som GDPRkommer att medföra. LÄS MER

 5. 5. Effekter på drogbruk och kriminalitet av en liberaliserad lagstiftning avseende cannabis: En Litteraturstudie

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Patrik Hansson; [2015]
  Nyckelord :Cannabis; kriminalitet; narkotika; droger; liberalisering; legalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Liberaliseringen av cannabis sker för tillfället på olika områden i världen och är ett väldebatterat ämne. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka potentiella effekter liberaliseringen av cannabis kan ha för bruk av cannabis, bruk av tyngre droger samt kriminalitet. LÄS MER