Sökning: "Patrik Holmqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Patrik Holmqvist.

 1. 1. Energiåtervinning med frånluftsvärmepump i flerbostadshus : Simulering av ventilationsförluster och potentiell besparing, Spättan 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Patrik Holmqvist; Arvid Fasth; [2019]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Värmepump; Ventilation; Frånluftsvärmepump; Luftbehandling; S-system; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Energi är ett ständigt aktuellt ämne, där byggnader står för en stor del av energianvändningen i Europa och Sverige. Samtidigt som energieffektiviseringar genomförs måste ett tillräckligt luftflöde bibehållas i byggnaden för att uppnå en komfortabel inomhusmiljö. LÄS MER

 2. 2. Korridoren och alkoholen: en studie av korridorboendets inverkan påalkoholkonsumtionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Rickard Sjöstedt; Patrik Holmqvist; [2001]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Enligt statistiken dricker den svenske genomsnittspersonen mest alkohol när hon är mellan 20-29 år. Tidsperioden infaller vid en tidpunkt i livet, när många utbildar sig och bor på studentkorridor. LÄS MER