Sökning: "Patrik Johannesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Patrik Johannesson.

 1. 1. Keen for Green - A Study of Pricing in the Secondary Green Bond Market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Anderkrans; Patrik Johannesson; [2019]
  Nyckelord :Green bonds; Panel data; Issuer fixed effects regression; Capital asset pricing model; Investor preference; Business and Economics;

  Sammanfattning : The emerging green bond market is a novel research area with only a few studies being published in recent years. The increase in interest from issuers, investors, and academia shows the clear need for further investigation of the pricing dynamics affecting the green bond market. LÄS MER

 2. 2. Från motivering till investering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Engman; Philip Berntsson; Patrik Johannesson; Fredrik Åberg; [2016]
  Nyckelord :Nyemission; emissionsmotiv; informationsasymmetri; pecking-order; signalteori; abnormal avkastning; multipel regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Från motivering till investering - Nyemissionens effekt på aktiekursutvecklingen Seminariedatum: 2016-06-02 Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: -Jonathan Engman -Philip Berntsson -Patrik Johannesson -Fredrik Åberg Handledare: Mattias Haraldsson Nyckelord:Nyemission, emissionsmotiv, informationsasymmetri, pecking-order, signalteori, abnormal avkastning, multipel regression Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om och till vilken grad det bakomliggande motivet till en nyemission påverkar det emitterande bolagets aktiekursutveckling. Metod: Studien baseras på en eventstudie där den abnormala avkastningen som uppstår till följd av en emissionsannonsering studeras. LÄS MER

 3. 3. Lastsimulering för testbuss

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Patrik Börjesson; Filip Åkerling; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete är att hitta en lämplig lösning för lastsimulering vid test av bussar. Projektet utfördes i samarbete med Laxå Special Vehicles (LSV) som ska bygga en testbuss åt Scania. Scania har tidigare en testbuss med ett lastsystem som ska bytas ut när det ska byggas en ny testbuss. LÄS MER

 4. 4. Samtalsdemokrati i Göteborg – En demokratiteoretisk analys av Dialog Södra Älvstranden

  C-uppsats,

  Författare :Emma Johannesson; Patrik Töllborg; [2010-02-01]
  Nyckelord :Dialog Södra Älvstranden; samtalsdemokrati; demokratisk kvalité;

  Sammanfattning : I studiens inledande skede fann vi tecken för att beslutsfattarna för projektet har försökt attsäkerställa ett medborgarinflytande i processen. Detta gjordes via urvalskriterierna i ansökan om att medverka i de parallella stadsanalyserna. LÄS MER