Sökning: "Patrik Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Patrik Johansson.

 1. 1. Låg- och mellanstadielärare om valkompetens i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jürgen Martens; Patrik Johansson; [2021]
  Nyckelord :Activities; career; teatcher knowledge; careership; aktiviteter; karriär; lärare; kunskap; valkompetens;

  Sammanfattning : I dagsläget är det oklart vilka aktiviteter lärare utför och som främjar elevers valkompetens. Det saknas även kunskap om vad dessa aktiviteter utvecklar för kunskap hos eleverna. LÄS MER

 2. 2. Förtroende är nyckeln till goda kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Johansson; Edward Moding; Elias Persson; [2021]
  Nyckelord :Kundrelationer; Förtroende; Kontinuitet; Lönsamhet; Långsiktighet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Förtroende är nyckeln till goda kundrelationer Seminariedatum: 2/6 2021 Ämne, kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Edward Moding, Elias Persson & Patrik Johansson Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Kundrelationer, Förtroende, Kontinuitet, Lönsamhet, Långsiktighet Forskningsfråga: Hur arbetar bolagen inom fastighetsrådgivningsbranschen för att förbättra och bibehålla sina kundrelationer? Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur fastighetsrådgivare som arbetar med affärsområdena värdering & analys samt transaktionsrådgivning förbättrar och bibehåller sina kundrelationer. Genom att belysa hur bolag idag arbetar med sina kundrelationer kan en bredare förståelse skapas, vilket kan bidra till att fastighetsrådgivningsbranschen utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Due Diligence vid förvärv av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Patrik Johansson; Hampus Persson; [2020]
  Nyckelord :Due Diligence; Försäljningsprospekt; Asymmetrisk information; Agentteori; Riskhantering; Miljöaspekt;

  Sammanfattning : En Due Diligence handlar i stora drag om en relativt grov besiktning av ett objekts tekniska, ekonomiska och juridiska status. I samband med fastighetstransaktioner genomförs en Due Diligence av fastighetsbolagen. En Due Diligence kan variera i utformning beroende på olika faktorer. LÄS MER

 4. 4. Ett digitalt övningsverktyg för simulering av finanskriser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustav Börestam; Gustav Eriksson; Patrik Johansson; Joakim Michalak; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansiella institutioner i hela världen behöver vara väl förberedda på finansiella kriser för att minimera de negativa effekter som kan komma till följd av en finanskris. Idag övar och utbildas anställda inom finanssektorn på finanskrishantering. LÄS MER

 5. 5. Prosperous and architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Hannes Hemb; Patrik Filip Johansson; [2020]
  Nyckelord :prosperous architecture wellbeing plywood;

  Sammanfattning : Stress and performance related sick leaves is a growing problem in architecture schools. This work aims to find a way to work with a project that includes physical and mental well-being. By tracking everything we do, consume, feel and other external circumstances we have built up a large base of information about ourselves. LÄS MER