Sökning: "Patrik Källén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patrik Källén.

  1. 1. Robust kommunikation med Raspberry Pi

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

    Författare :Patrik Källén; Simon Metsi; [2015]
    Nyckelord :Datavetenskap; Datateknik; Programmering; Systemutveckling; Raspberry Pi;

    Sammanfattning : Softhouse har utvecklat prototyper för att hämta data från och styra produkter ute i industrin medhjälp av Raspberry Pi. Tidigare har anställda på företag åkt ut i fält och hämtat data för handvilket är väldigt ineffektivt och dyrt för företagen. LÄS MER