Sökning: "Patrik Kjällgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Patrik Kjällgren.

 1. 1. Våld och kränkningar av elev - När är det skäl för uppsägning eller avsked av lärare?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patrik Kjällgren; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; lärare; uppsägning; avsked; våld; kränkning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Ta på dig kläderna, ta på dig ett leende” - En kvalitativ studie om arbetskläder och konstruerandet av yrkesroller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Patrik Kjällgren; [2013-01-10]
  Nyckelord :Arbetskläder; Yrkesroll; Identitetsskapande; Organisation; Känsloarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är å ena sidan att öka förståelsen för medarbetarnas upplevelser av att bära arbetskläder i publika organisationer, å andra sidan att öka förståelsen för arbetsklädernas betydelse ur ett organisatoriskt perspektiv. Området verkar vara relativt outforskat men kläder inom organisationer verkar kunna symbolisera yrkesrollen och socialisera in medarbetarna i den. LÄS MER