Sökning: "Patrik Lange"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patrik Lange.

  1. 1. En utvärderingsstudie i lärandet av programmering i skolan

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Gustav Svensson; Patrik Beijar; [2016]
    Nyckelord :Programming; Computational thinking; Teaching; Systematic observations; Datalogisk tänkande; Systematiska observatione; Skolundervisning; CoderDojo;

    Sammanfattning : Det har länge varit en debatt om programmering ska ingå i den svenska grundskolans läroplan. I Europa är valet att lägga till programmering i grundskoleutbildningen just nu en av de tydligaste trenderna. Flera länder, så som Danmark och England, har redan på något sätt infört programmering till sin grundskoleutbildning. LÄS MER