Sökning: "Patrik Lindelöf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Patrik Lindelöf.

 1. 1. Begreppens tvetydighet : En analys av statsbegrepp i tidningen Zimmerwald 1918–1921

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Lindelöf; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera olika statsbegrepp inom den socialistiska tidskriften Zimmerwald. Den centrala frågeställningen i denna studie är: • Vilka olika statsuppfattningar kommer till uttryck i tidskriften Zimmerwald? För att finna svar på denna forskningsfråga har fyra olika områden analyserats i tidskriften: Revolution, Våld, Militarism och Rådsdemokrati och borgerlig demokrati. LÄS MER

 2. 2. Begränsning eller Utvidgning? : En undersökning av fullmaktsinstitutets användning i kommunala val med särskilt fokus på Tryde och Halmstad i kommunalfullmäktigevalet 1919

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Lindelöf; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER