Sökning: "Patrik Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Patrik Mattsson.

 1. 1. Språkdidaktiska metoder i programmeringsundervisning : En undersökning av möjligheten att anpassa språkdidaktik till programmeringsundervisningen i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Sofia Bouvin; Patrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Från 2018 ska programmering vara tillgängligt för alla elever i gymnasiet. Detta kommer att ställa högre krav på fungerande undervisningsmetodik som är anpassad för elever med olika teknisk bakgrund och erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Värnplikten återaktiveras - En kvalitativ fallstudie på reaktiveringen av värnplikten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Patrik Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Värnplikt; Återaktivering; Säkerhetspolitik; Graham Allison; The Rational Actor; Governmental Politics.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2017 the Swedish government takes the decision that conscription will be reactivated after eight years of sleep. Major system changes like this need time to find their path so they are able to produce. Therefore, several questions are raised ahead of the reactivation of the conscription. LÄS MER

 3. 3. The impact of information in cost accounting - The problems when identifying activity cost drivers

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonatan Gamerov; Patrik Mattsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fotbollstränarens roll i skapandet av delaktighet : En studie i hur manliga fotbollstränare i Småland för åldrarna 15-19 år jobbar med att skapa delaktighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anton Mattsson; Patrik Bladh; [2016]
  Nyckelord :Ledarskap; delaktighet; fotbollstränare; prestationsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka olika ledarstilar och jämföra hur olika tränare jobbar med att involvera sina spelare för att få de delaktiga i sin egen utveckling. För att samla information har vi bland annat gjort sju semistrukturerade intervjuer där vi har intervjuat manliga fotbollstränare som har spelare i åldrarna 15-19 år. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av utbildning : Mervärdet och vikten av ackreditering för studenten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Mattsson; Patrik Wengberg; [2015]
  Nyckelord :ackreditering; mervärde; utbildning kvalitet.;

  Sammanfattning : Det pågår en förändring på världsmarknaden då nya förutsättningar bidragit till enallt mer dynamisk arbetsmarknad. Det skapar goda möjligheter till en internationell karriär förframtida examinerade studenter. LÄS MER