Sökning: "Patrik Norberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patrik Norberg.

 1. 1. Automatisering av test av legacysystem : Utmaningar och faktorer att beakta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Martin Nilsson; Patrik Norberg; [2018]
  Nyckelord :Legacy systems; test automation; test; challenges; factors; Legacysystem; testautomatisering; test; utmaningar; faktorer;

  Sammanfattning : Information systems are used by most organisations today and are critical to the business. Many organisations got one or more legacy systems which have been used for a long period of time. Failures and disruption in these systems can lead to great consequences and it is important to test the systems to avoid them. LÄS MER

 2. 2. Utredning av övertonsproblematik vid Bolidens industriella nät

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Patrik Norberg; [2017]
  Nyckelord :harmonics; övertoner;

  Sammanfattning : Inom Bolidens industriella nät förekommer övertonsströmmar med sådan amplitud att de förorsakar en övertonshalt i spänningen av 12%. Inom nätet finns ett stort antal olinjära laster som kan vara orsak till förekomsten av dessa övertonsströmmar, dessutom finns faskompenseringsutrustning ansluten vilket sannolikt orsakar förstärkning av övertoner genom resonans. LÄS MER

 3. 3. Going to come : gorilla crop-raiding in Cross River National P(Ark)

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :J E Patrik Norberg; [2008]
  Nyckelord :gorilla; farming; farmers; crop-raiding; Nigeria; Cross River; West Africa; ecology; National Park; WCS; Okwangwo;

  Sammanfattning :  Due to recent crop-raiding incidents an eight weeks field study to survey threats to endemic gorillas have been conducted in Okwangwo Division of Cross River National Park, Nigeria. The report ratifies that smaller mammals than gorillas are responsible for a majority of damage done to Okwangwo farm crops. LÄS MER