Sökning: "Patrik Renberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Patrik Renberg.

 1. 1. Kommunal självstyre vs statsbundenhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Patrik Renberg; [2020-01-31]
  Nyckelord :Decentralisering; Flernivåsystem; Kommunideologi; Kommunalt självstyre; Statsbundenhet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska politiska partiers positioner gällande dimensionen självstyre kontra statsbundenhet. Studien fokuserar påhuruvida partierna föredrar att se kommuner som autonoma eller statsbundna enheter och vilka anledningar de har för dessa positioner för att på så sätt bättre förstå kommunernas roll i flernivåsystemet och förhållandet mellan kommun, region och stat. LÄS MER

 2. 2. Koalition eller kollision : En fallstudie om blocköverskridande koalitioner och den representativa demokratin i svensk kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Patrik Renberg; [2017]
  Nyckelord :Coalitions; Representative Democracy; Mandate Model; Sanction Model; Municipality.;

  Sammanfattning : The political scene in Swedish municipalities has recently had a dramatic change and the political system has become more fragmented with many new and local political parties. This increased fragmentation, together with a more apparent aspiration of a political majority in the municipalities, creates a situation where the forming of coalitions gets increasingly more difficult. LÄS MER