Sökning: "Patrik Werner"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Patrik Werner.

 1. 1. Hur sprids tyst kunskap inom ett tekniskt konsultföretag?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Patrik Olsson; Cecilia Werner; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kunskap är fakta och information som en individ erhållit och utvecklat genom erfarenhet och utbildning. Med tyst kunskap menas den kunskap som är högst personlig, svår att formulera och finns vanligtvis i de färdigheter samt rutiner som en individ besitter. LÄS MER

 2. 2. Människans interaktion med miljön

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Sandra Cornmark; [2010]
  Nyckelord :fysisk planering; utemiljö; urban miljö; grönska; modellanalys; intervju; undersökning; kristianstad;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en beskrivning och undersökning på vad utemiljön har för betydelse för oss som individer och hur den påverkar oss. Uppsatsen kommer först att gå igenom en litteraturgenomgång, sedan görs en analys av två bostadsområden i Kristianstad och därefter presenteras en intervjuundersökning som har gjorts på respektive bostadsområde. LÄS MER

 3. 3. Kraftkabelförläggning i mark : - en studie av produktionsmetoder

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Patrik Ivansson; Christian Werner; Jonas Bengtsson; [2006]
  Nyckelord :Power cable; ground excavations for power cables; placements of power cables; Estlink; production methods; trenchless methods; horizontal drilling; Kraftkabel; kraftkabelförläggning; kabelförläggning; produktionsmetoder; Estlink; schaktmetoder; schaktfritt; schaktfria metoder; horisontell rördrivning;

  Sammanfattning : The assignment given to us by NCC was to compose a degree project based on ground excavations for power cables. The aim of the study was to examine suitable excavation methods depending on different possible terrain conditions. LÄS MER