Sökning: "Patrik Westholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Patrik Westholm.

 1. 1. Bedömning av muntliga elevprestationer : – I ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Westholm; [2017]
  Nyckelord :Oral Assessment; Social studies teachers; knowledge measurement and teaching practice;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how teachers in the subject of social studies are working with and argue for their assessment of oral student performance. The questions of this study are: How do the social study teachers use assessment of oral student performance? Which work areas consists of assessment of oral student performance? What knowledge is measured during assessment of oral student performance? What arguments have teachers to assess oral student performance? Qualitative methodology was considered appropriate to answer the study's purpose and issues by using semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Socioekonomisk status påverkan på betyget i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Patrik Westholm; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER