Sökning: "Patrik ask"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Patrik ask.

 1. 1. Technology Roadmapping for Manufacturing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anders Ekberg; Patrik Sjöberg; [2015-07-07]
  Nyckelord :Technology Roadmap; Technology Roadmapping; Innovation Roadmap; Manufacturing Development; Production Development; Production Process Planning;

  Sammanfattning : Abstract Technology roadmap has emerged as a popular tool for technology development during the last couple of decades. It enables the organization to ask itself questions regarding the gap between the current and future state to identify and assess technology alternatives. LÄS MER

 2. 2. Social media som kommunikativt verktyg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :André Lindahl; Patrik Ebbersten; [2011]
  Nyckelord :Kulturutredningen; Museum; Social Media; Facebook; Twitter; Youtube; Flickr; ABM; Museologi ; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : There is a growing interest in the usage of social media in European museums. Research in the area is scares though. The problem is a lack of an overview on how the usage of social media is spread around Europe and on how museums use social media. LÄS MER

 3. 3. Körbarhetskvantifiering av Hjullastare

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Patrik Stener; Robert Snabb; [2008]
  Nyckelord :Operability; Wheel loader; Kvantifiering; Körbarhet; Hjullastare;

  Sammanfattning : Idag är det möjligt att modellera de hydrauliska och mekaniska systemen hos en hjullastare. Det går även i viss omfattning att simulera omgivningen samt de förarkommandon som krävs för utförandet av en önskad uppgift. LÄS MER

 4. 4. Forskningsfronten inom informationsvetenskap : en bibliometrisk analys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Patrik Spendrup Thynell; Eva Westlin; [2007]
  Nyckelord :citeringsanalys; informationsvetenskap; klusteranalys; bibliometri; bibliografisk koppling; forskningsfront;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze and describe the research front within information science. To reach this purpose we ask the following research question: Which research themes can be identified within the subject field of information science by using bibliographic coupling in combination with cluster analysis. LÄS MER