Sökning: "Patrtridge"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Patrtridge.

  1. 1. Religion in the making; or, The Modern Prometheus : Om Syntheiströrelsen och samtida religion och religiositet

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

    Författare :Fredrik Karlsson; [2014]
    Nyckelord :Syntheism; Syntheist; Syntheiströrelsen; samtida religion; Chidester; Kunin; Vásquez; Patrtridge; Åkerbäck; Frisk; Ateism; New Age; Andlighet; Burning Man; sekularisering; Alexander Bard; religionsdefinition; individualism; samhällskritik;

    Sammanfattning : Syntheiströrelsen (The Syntheist Movement) kan förstås som en konsekvens av individualismens framfart, kommersialism, globalisering och framväxten av IT-samhället. Syntheiströrelsen strävar efter att återupprätta en kollektiv gemenskap de upplever gått förlorad genom att själva skapa ny religion relevant för samtiden och framtiden. LÄS MER