Sökning: "Pattern Making"

Visar resultat 1 - 5 av 315 uppsatser innehållade orden Pattern Making.

 1. 1. Wild Things: A Collection of Handwoven Couture

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Luisa Recker; [2021-08-24]
  Nyckelord :Composite Garment Weaving; Weaving; Pattern Making; Tapestry; Making; Clothes; Fashion; Haute Couture; Design; Loom; Textile; Craft; Block Pattern; Geometry; Fully Fashioned; Zero Waste; Slow Fashion; Sustainability; Sensuality;

  Sammanfattning : The following text is the theory part of my practical Master‘s thesis “Wild Things – A Collection of Handwoven Couture”. This thesis examines the potential of hand-weaving for contemporary fashion design. LÄS MER

 2. 2. Listeners as sensemakers: Exploring the role of strategic listening in contemporary organizations at IKEA and Tetra Pak

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jidapa Watanavong; [2021]
  Nyckelord :strategic organizational listening; learning organization; sensemaking; mindful-organizing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Communication research has identified listening as a key skill in the sensemaking process. However, little is known about the practical implementation of listening by practitioners and about its strategic values to the organization. LÄS MER

 3. 3. “Jag antar att det handlar om att guida som en coach, leda som en ordförande och vara experten när det behövs”: En studie om handledning av låtskrivningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Terese Fredenvall; Aliette Tardy; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Coachning; Handledning; Musikskapande; Låtskrivning; Musikutbildning; Educational Science; Music Education; Guidance; Music creation; Songwriting; Performing Arts; Science General;

  Sammanfattning : When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. LÄS MER

 4. 4. Mönsterkonstruktionens roll i arbete med materialoptimering : En studie i hur mönsterkonstruktion kan användas för att förbättra effektiviteten hos läggbilder.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Ekstrand; [2021]
  Nyckelord :Lay plan; Marker; Marker efficiency; Lectra Modaris; Diamino; Fabric utilization; Pattern making; Marker making; Cut order planning; Materialoptimering; Läggbild; Mönsterkonstruktion; Lectra Modaris; Diamino; Skärorderplanering; Utnyttjandegrad; Läggbildseffektivitet;

  Sammanfattning : Dagens textil- och modeindustri producerar stora mängder avfall och i produktionsfasen uppstår merparten av det vid tillskärning av mönsterdelar. FN har satt upp 17 globala mål för att främja en hållbar utveckling och mål nummer 12 fokuserar på att främja hållbar konsumtion och produktion. LÄS MER

 5. 5. Managing Profit and Growth

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Gustav Geier; [2021]
  Nyckelord :Software as a Service SaaS ; profit-maximization; revenue growth; trade-offs; SaaS metrics; technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Few business models are as hyped right now as the Software as a Service (SaaS) model. But how sustainable is it? In the last decade, SaaS has reshaped the software industry and has become a leading delivery model of B2B enterprise software. LÄS MER