Sökning: "Patterns"

Visar resultat 1 - 5 av 5446 uppsatser innehållade ordet Patterns.

 1. 1. Jämställdhet i ensembleundervisning : En kvalitativ studie om genusmönster i ensembleundervisning på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Isaak Zhorobaev; [2021]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; genusmönster; ensemble;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ensemblelärare vid estetiska programmet på gymnasiet uppfattar begreppet genus och integrerar jämställdhet i ensembleundervisningen. Studien har fokuserat på två kön, nämligen tjejer och killar, vilket inte betyder att uppsatsens innehåll förnekar existensen av flera kön. LÄS MER

 2. 2. Bildskapande, genus och jämställdhet i förskolan : En studie om tre förskollärares syn kring genus och jämställdhet i barns bildskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Elin Gunnarsson; Sophia Löfstrand; [2021]
  Nyckelord :Art subject; equality; free creation; gender; planning activities; preschool; Bildämnet; fritt skapande; förskola; genus; jämställdhet; planerade aktiviteter.;

  Sammanfattning : Utifrån vårt intresse inom bild så har vi uppmärksammat att det förekommer skillnader i pojkar och flickors bilder, hur dem målar och vad dem målar. Studiens syfte är att belysa hur några förskollärare arbetar kring jämställdhet i sina bildaktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Accelerate your returns? An examination of Earnings Acceleration and a range of other earnings-related stock market anomalies - The Swedish Case

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Hugo Karlsson; Majuran Jeganmohan; [2021]
  Nyckelord :Earnings Acceleration; Stock Market Anomalies; Market Efficiency; Fundamental Analysis; Earnings;

  Sammanfattning : In this study, we aim to explore whether an investor can use earnings acceleration (EA), defined as quarterly change in earnings growth, to construct a viable trading strategy that is able to separate future winners and future losers on the Swedish stock market. Using a sample from 2004 to 2016, we document that a trading strategy that goes long in top decile EA stocks and short in bottom decile EA stocks is unable to generate abnormal returns in both the month- and quarter-long windows. LÄS MER

 4. 4. The Evolution of Role-Stereotypes and Related Design (Anti)Patterns

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Duy Nguyen Ngoc; Fabian Fröding; [2020-12-03]
  Nyckelord :Role-stereotypes; anti-patterns; software design; software evolution;

  Sammanfattning : This paper presents a study on how classes based onthe role-stereotypes defined by Wirfs-Brock, change over time insoftware systems, and how the occurrence of anti-patterns changeover time in relation to these roles. The aim of the study is to gainan understanding on how role-stereotypes change as softwaresystemsevolve, and if these changes have possible correlationsto certain anti-patterns. LÄS MER

 5. 5. WOMENʼS WOVEN WEB - Activating the Biographical Dictionary of Swedish Women through Social Network Narratives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alvarez Díaz María Guadalupe; [2020-11-23]
  Nyckelord :Social Network Analysis; SNA; mixed methodologies; lexikon; SKBL; IDN; Interactive Digital Narratives; kvinnor; kvinnorörelse; kvinnohistoria; kvinnliga studier; hemslöjd; textilkonst; mönsterritare; slöjdare; 1800-talet; 1900-talet; konstnärer; formgivning; kulturhistoria; pionjärer; entreprenörer; visualiseringar; socialt nätverk; kontakt; tekniska skolor; digital humaniora; lexicon; Swedish domestic handicraft; Swedish textile art; 19th Century; 20th Century; Swedish Technical schools; pioneers; entrepreneurs; network visualizations; female studies; digital humanities;

  Sammanfattning : When the Biographical Dictionary of Swedish Women (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL), became freely available online, it opened the opportunity to examine and transform its text-based content in new ways. The purpose of this project is to apply and reflect on explorative visualizations of social networks as a method for presenting and analysing data from SKBL. LÄS MER