Sökning: "Paul Bengtson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paul Bengtson.

  1. 1. Detsvenska läroverket skildrat hos några skönlitterära författare

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Elin Andersson; [2000]
    Nyckelord :Education; skolskildringar; läroverk; studentexamen; Pedagogik;

    Sammanfattning : Studentexamen som företeelse fanns på läroverken i 100 år och betydde mycket, inte bara för studenterna utan också för deras familjer och hela det omgivande samhället. Syftet med studien har varit att studera hur läroverken, dess lärare och elever och det omgivande samhället skildras i några skönlitterära verk. LÄS MER