Sökning: "Paul Book"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Paul Book.

 1. 1. Som det står skrivet. Om pentekostalt bibelbruk i ljuset av Paulinsk tolkningsmetodik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Andreas Wessman; [2017-06-12]
  Nyckelord :Pentecostalism; Hermeneutics; Paul; Judaism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the early Pentecostal movements use of the Bible. A bearing theory for this study is that, since the early Pentecostals rejected the academy and contemporary theology and “only” read the bible an interpretation methodology was formed that was close to Jewish textual understanding. LÄS MER

 2. 2. La Centrafrique est-elle un guêpier? : Traduire la réalité d'un texte français sur l'Afrique

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anna Lundberg; [2017]
  Nyckelord :triangle of reference; cultural reference; metaphor; translation; politics; history; France; Africa;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the translation of a political and historical text on the French-African relations from French into Swedish, focusing on the translation of cultural reference and metaphor. The African context is relatively unknown to Swedish readers. LÄS MER

 3. 3. Från bok till mobil vandring : en motiverande adaption

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Philip Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Interaktion; motivation; dataspel; adaption;

  Sammanfattning : Hur kan olika grader av interaktion i en mobilapplikation höja motivationen till handling av appens syfte? Detta är frågan som undersöks i detta arbete. Arbetet har grundat sig i H. Hedlunds bok Över Berg och Backar: 40 Vandringar i Göteborgs omgivningar från 1933 och utfördes i samarbete med Paul Löwen-Åberg. LÄS MER

 4. 4. Ty Adam kom först och sedan Eva : En feministisk litteraturanalys av Paulus brev

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Viktor Fränberg; [2017]
  Nyckelord :Paulus; Feminism; Litteraturanalys; Nya testamentet; Bibeln; Florence M. Gillman; Andrew Perriman; Elisabeth Schüssler Fiorenza;

  Sammanfattning : Christianity is the largest religion worldwide and the Bible remains the most read book in the world. Thus, the Bible has had a great influence on the worldwide views of women, and continues to influence these views in modern society. LÄS MER

 5. 5. La traduction des termes médicaux liés au cancer du sein

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Fleury Florence Milebe Malanda; [2017]
  Nyckelord :Translation; medical terms; technical terms; breast cancer; French; Swedish; Traduction; termes médicaux; termes techniques; cancer du sein; Français; Suédois;

  Sammanfattning : Breast cancer is a disease that affects many women in the world. That’s why many European states and even other nations in the rest of the world are spending a lot of money on early detection of disease, treatment, research and even the follow-up of patients after recovery. LÄS MER