Sökning: "Paul Ohlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paul Ohlin.

  1. 1. Myten om användaren - En studie av användardiskursen och dess visionärer

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

    Författare :Mårten Björk; Jacob Ohlin; [2008]
    Nyckelord :Humanities; GÖK project; discourse analysis; Library 2.0; user orientation; Humaniora; Social Sciences;

    Sammanfattning : The myth of the user - a study of the user discourse and its visionaries This study is a discourse analysis of the visions that implicitly are expressed in different texts about user-centered library theory. Several other studies have analyzed the discourse and conceptualization of how the user is expressed in the library debate. LÄS MER