Sökning: "Paula Fredh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paula Fredh.

  1. 1. Gemensam plats som gemensam nämnare

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Paula Fredh; [2018]
    Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

    Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER