Sökning: "Paula Johnsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Paula Johnsson.

 1. 1. Effektvärden av att komplettera el från kraftvärme med solceller i Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Paula Johnsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomfördes i samarbete mellan KTH och Fortum Värme. Studien undersöker hur mycket elektricitet som Fortum Värme skulle kunna garantera leverans för på årsbasis (primakraft), utöver kraftvärmens bidrag, genom att utnyttja fjärrvärmeföretagets existerande värmepumpar och ackumulatortankar om en storskalig installation (hundratals MW) av solceller skulle ske i Stockholms Stad. LÄS MER

 2. 2. Implementing sustainable electricity production systems on Mahé in the Seychelles

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Paula Johnsson; Nina Haskovec; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis project in Renewable Energy Technology conducted as a literature study along with a field study on the main island Mahé in the Seychelles. The study aims to investigate the feasibility to add renewable energy to the grid on the densely populated  island  Mahé,  in  regards  of  an  economic  and  environmental  point  of  view. LÄS MER