Sökning: "Paula Martinez Martinez"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Paula Martinez Martinez.

 1. 1. “Ingen kommer ihåg vem som var först, men alla kommer ihåg vem som gjorde fel” - En intervjustudie med svenska kriminaljournalister och ansvariga utgivare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Paula Llopis Martínez; Sanna Puoskari; Matilda Falk; [2020-02-13]
  Nyckelord :journalism; crime reporters; ethics of journalism; digitalization; qualitative in-depth interviews; investigative journalist.;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The main purpose of this study is to investigate how Swedish publishers and journalists reporting on crime relate to and discuss media ethics in their daily work and how the digitalization has influenced their work. To fulfill this aim, four questions were constructed: 1. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsarbete inom svensk besöksnäring : En kvalitativ studie om hur svenska turistdestinationer på landsbygden arbetar mot hållbar utveckling i relation till Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Elina Hübsch; Paula Martinez Martinez; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; sustainable tourism; sustainable development goals; Sweden; hållbar utveckling; hållbar landsbygdsutveckling; landsbygdsutveckling; hållbar turism; hållbar besöksnäring; agenda 2030; globala målen; Sverige;

  Sammanfattning : Allt fler har börjat kritisera det vardagsliv som vi i utvecklade länder lever, där hög konsumtion, flygresor och annan markant klimatpåverkan blivit vardag (Claesson, 2018). 2018 var året som Sverige upplevde värmerekord med följder som både torka och bränder. LÄS MER

 3. 3. Determinants of Child Poverty in Uruguay: The impact of gender inequality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Paula Tatiana Perez Martinez; [2016]
  Nyckelord :Child poverty; gender wage gaps; educational gender gaps; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to examine the response of child poverty to wage and educational gender gaps within the household. The analysis combined household level longitudinal data, from Uruguay’s Continuous Household Survey carried on in 2012 and 2013, with the survey of Nutrition, Child Development and Health conducted in the country in the same years. LÄS MER