Sökning: "Pauliina Arvidsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pauliina Arvidsson.

 1. 1. ATT SE VÄRLDEN I ETT DANSANDE K En multimodal socialsemiotisk analys av Kungsbacka Teaters profil

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Pauliina Arvidsson; [2019-09-06]
  Nyckelord :Social semiotics; multimodality; brand; corporate identity; public sector;

  Sammanfattning : To examine the semiotic resources that constitute the multimodal corporate identity of Kungsbacka Theater, specifically as expressed as signs in threeexamples: the front page and the first spread of the theater program for spring 2019 as well as the homepage of the theater’s website. The study finds that, in the examples analyzed, the signs are primarily expressed through the modes of shape, color, typography, writing and moving image. LÄS MER

 2. 2. Vem är du i texten? Konstruktion av mottagare i lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Pauliina Arvidsson; [2018-10-29]
  Nyckelord :lättläst; myndighetstext; multimodal kritisk diskursanalys; konstruktion av mottagare;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vilka människor som konstrueras som mottagare i tre exempel på lättlästa texter på förvaltningsmyndigheters webbplatser.Teori: Multimodal kritisk diskursanalys.Metod: Den multimodala kritiska diskursanalysen används även som metod för att undersöka vilka som konstrueras som mottagare i de lättlästa texterna. LÄS MER

 3. 3. Paradise Overcome A Secular Interpretation of Paradise Lost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pauliina Arvidsson; [2014-02-07]
  Nyckelord :engelska; John Milton; Paradise Lost; epic poetry; secularization; secular humanism; liberal humanism;

  Sammanfattning : P.B. Shelley wrote that John Milton’s epic poem Paradise Lost “contains within itself a philosophical refutation of that system of which, by a strange and natural antithesis, it has been a chief popular support” (394). LÄS MER