Sökning: "Paulina Hellström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Paulina Hellström.

 1. 1. Hur effektiv är diskrimineringslagen? : En kvalitativ studie om diskrimineringslagens effekter närdet gäller könsdiskriminering i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Paulina Hellström; Linnea Wifvesson; [2019]
  Nyckelord :Könsdiskriminering; diskrimineringslagen; rättssociologi; graviditet; EU-rätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en bredare förståelse om hur den svenska lagstiftningen inomkönsdiskriminering med fokus på anställning och graviditet fungerar och vilka effekter lagenger. Vår studie riktar sig till de som intresserar sig för rättssociologi och arbetsrätt och viundersöker även hur den svenska lagstiftningen tillsammans med EU-rätten tillämpas rättsligt. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsfulla små företag i Stockholm : En kvantitativ studie om Corporate Social Responsibility och små företag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Paulina Hellström; Bengtsson Caroline; [2015]
  Nyckelord :CSR; small companies; marketing; CSR; små företag; marknadsföring;

  Sammanfattning : The majority of the companies are working with CSR. Only  50% of the companies are marketing their CSR-activities. They rarely plan it strategically. Still the majority of the companies find CSR profitable. LÄS MER