Sökning: "Paulina Hogmalm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paulina Hogmalm.

  1. 1. Toddlaren och bilderboken : En studie om de yngsta barnens användande av bilderböcker i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Paulina Hogmalm; [2019]
    Nyckelord :picture books; spontaneous reading; toddlers; preschool; observations; bilderböcker; spontanläsning; toddlare; förskola; observationer;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter de yngsta barnen i förskolan har att ta del av bilderböcker. Genom observationer har jag studerat barn på två olika avdelningar i spontana och planerade situationer. LÄS MER