Sökning: "Paulina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Paulina Johansson.

 1. 1. Firm founders adopted traits in their enterprises, and its effect on enterprise success in the different stages : A qualitative study that explores what traits are of significant value to adopt in birth, growth and maturity stages in an enterprise in Sweden 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ottilia Clewåker; Paulina Johansson; Rebecka Rundqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The number of enterprises has grown throughout the past decades, where previous research emphasizes that the difficulties of succeeding as a self-employer is a fact. Today’s society is evolving towards a competitive market of self-employment, where traits play a bigger role through the whole process. LÄS MER

 2. 2. Hålrumsvariationer vid asfalttillverkning : En fallstudie vid Skanska enligt DMAIC avseende förbättringsmöjligheter vid kalltillsatt asfaltåtervinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Paulina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Asphalt concrete; Void volume; DMAIC; RAP; Split plot; Asfalt; Hålrum; DMAIC; Återvinning; RAP; Split-plot;

  Sammanfattning : Att optimera hålrumshalten i färdig beläggning är essentiellt bland annat för att en vägkonstruktion inte ska få sprickor, spårbildning eller andra deformationer vid temperaturväxlingar  (Monismith, 1992). Eftersom både återvunnen och jungfrulig asfaltmassa består av stenmaterial, bitumen och tillsatsmedel är återvunnen asfalt värd den jungfruliga massans vikt ton för ton vid utbyte i ett arbetsrecept (Brock & Richmonds, 2007). LÄS MER

 3. 3. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet - styrning, arbete och redovisning : Arbetsförloppet med hållbarhetsfrågor i sex stora svenska textilföretag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Iselin Ahlbeck; Ida-Paulina Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Ekonomiska kriser och hållbarhetskriser har lett till förändringar i sociala, ekonomiska och ekologiska förhållanden världen över. Företag börjar ta större ansvar för hållbarhet men kan uppleva stora svårigheter att uppnå sina hållbarhetsmål. Detta beror på att det saknas förståelse för hur processen ser ut. LÄS MER

 5. 5. Det vi hör, det vi ser & det vi känner

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Larsson; Paulina Johansson; [2015]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; barn som far illa; ;

  Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt pedagogers uppfattningar samt kunskaper omanmälningsskyldigheten som råder inom förskoleverksamheten. Vi har även undersöktvilka uppfattningar pedagogerna har gällande signalement som kan uppmärksammas hosbarn som far illa. LÄS MER