Sökning: "Paulina Konradsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Paulina Konradsson.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelse av att inkludera närstående inom vuxenpsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Strandh; Paulina Konradsson; [2019]
  Nyckelord :Adult psychiatry; close family; experience; healthcare staff; include; interview study; outpatient care; qualitative; Inkludera; intervjustudie; kvalitativ; närstående; upplevelse; vuxenpsykiatrisk; vårdpersonal; öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett patientfokuserat vårdande innebär att även patientens närstående inkluderas i vården. Vilka som är närstående definieras av patienten och vilka hen väljer ut som viktiga personer i sitt liv. Närstående ser sig som viktiga informationskällor till individer som lever med psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Medveten närvaro i patientnära arbete - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Paulina Konradsson; Linda Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Medveten närvaro; Mindfulness; MBSR; Patientnära arbete; Stress; Utbrändhet; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Inom vårdyrken är arbetstakten ofta hög och individens möjlighet att påverka arbetssituationen låg. Vårdpersonal tar dagligen beslut relaterade till etiska och moraliska frågor. Många som arbetar i patientnära arbete påverkas alltså i hög grad av psykosocial stress. LÄS MER