Sökning: "Paulina Lind"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Paulina Lind.

 1. 1. Faktorer som påverkar livskvaliteten för personer med hypotyreos : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Petronella Bäckström; Paulina Lind; [2022]
  Nyckelord :Hypothyroidism; health related quality of life; quality of life; hypotyreos; hälsorelaterad livskvalitet; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotyreos är en av världens vanligaste sjukdomar som drabbar cirka tio procent av befolkningen. Sjukdomen har i Sverige fördubblats från 2006 till 2017 framförallt bland kvinnor mellan 20−40 år. LÄS MER

 2. 2. Jag tror dig inte - Sjuksköterskors erfarenheter av smärtlindring hos personer med substansmissbruk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnéa Hällqvist; Paulina Lind; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Smärtlindring; Missbruk; Beroende;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Alla människor har rätt till vård på lika villkor.  En av de vanligaste orsakerna till att personer söker vård i Sverige är på grund av smärta. Smärtlindring hos personer med nuvarande eller tidigare substansmissbruk är en utmaning relaterat till rädsla för att skapa eller gynna ett missbruk. LÄS MER

 3. 3. Industrihampa -hinder och drivkrafter för en utökad och kommersiell odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Böcker; Paulina Lind; [2019]
  Nyckelord :industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective; industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion. LÄS MER

 4. 4. Dags för rast! : En mikro-etnografisk studie om elevers fysiska aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amalia Årnedal; Paulina Lind Andersson; [2015]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; rast; skolgård; lärare; elever;

  Sammanfattning : Att som barn få goda upplevelser av fysisk aktivitet kan leda till ett fysiskt aktivt liv även i vuxen ålder. Detta i sin tur kan bidra till ett välmående liv. Barn spenderar en stor del av sin vardag i skolan och därmed är raster tillfällen då de kan få möjlighet att utöva fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Elevers Fysiska Aktivitet : Utomhusmiljön Och Läraren Som Aktörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Paulina Lind Andersson; Amalia Årnedal; [2015]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Lärare; Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Barn behöver röra på sig och vara fysisk aktiva för att må bra, detta är något som både WHO och andra forskare konstaterat i omgångar. Det har dock visats sig att det i dagens samhälle finns en brist på denna fysiska aktivitet. Det finns många bidragande faktorer som påverkar hurvida barn kan, får och vill röra på sig. LÄS MER