Sökning: "Paulina Lundgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Paulina Lundgren.

 1. 1. Elevers uppfattningar om arbetet med mobbning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Paulina Magnusson; Emma Lundgren; [2011]
  Nyckelord :mobbning; mobbningsarbete; SET; skola;

  Sammanfattning : SyfteVi ville undersöka hur elever i årskurs två och tre anser att arbetet med mobbning fungerar på deras skolor. Vi jämfördetvå skolor, en som aktivt arbetar med SET-metoden och en som inte arbetar utifrån någon speciell metod, för att se omelevernas uppfattningar skilde sig mellan skolan som arbetar efter en metod och den som inte gör det. LÄS MER

 2. 2. Model correlation of an articulated hauler frame

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Paulina Lundgren; Mohammed Harbe Husein; [2010]
  Nyckelord :Mode shape; Finite Element; Eigenvalue; vibration; deformation; MAC;

  Sammanfattning : This master thesis has been carried out on behalf of Volvo Construction Equipment. A front frame of an articulated hauler should be analysed according to the Finite Element Method and vibration tests should be made. The results from the experimental tests should be correlated with the analytical test results here using MAC-values. LÄS MER

 3. 3. Rena rör : Clean pipes

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Paulina Lundgren; Anton Torstensson; [2008]
  Nyckelord :Construction; cleaning; washing station; product development; Albany International AB; Konstruktion; rengöring; tvättstation; produktutveckling; Albany International AB;

  Sammanfattning : In this project a washing station has been constructed for Albany International AB. At present, there is no existing system to clean the dirty pipes that are coming back to the company.The work followed the product development process, and it started with the requirements list. This was followed by brainstorming, evaluation and completion. LÄS MER