Sökning: "Paulina Reimer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Paulina Reimer.

 1. 1. TÅRAR AV SVETT : Sjuksköterskors erfarenheter av stress i förhållande till patientsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Larsson; Paulina Reimer; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Otrygghet; Patientsäkerhet; Samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ständigt närvarande i sjuksköterskans arbete. Detta talas om nästintill dagligen i det svenska samhället. En stressig arbetsmiljö kan leda till en sämre arbetskvalité för sjuksköterskor och därigenom en påverkad vård. LÄS MER

 2. 2. (A)sociala medier? - en studie kring unga människors tankar om sociala medier och dess betydelse för deras sätt att interagera

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Paulina Ekelund Book; Victoria Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Socialitet; Sociala plattformar; Kommunikation; Medierad kommunikation; Interaktivitet; Medierad interaktion; Symbolisk interaktionism; Digital mobilitet; Tid; Rum;

  Sammanfattning : ABSTRAKT (A)sociala medier? - en studie kring unga människors tankar om sociala medier och dess betydelse för deras sätt att interagera. Victoria Pettersson & Paulina Ekelund Book Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap 15 hp Konst, kultur och kommunikation (K3) Området för Kultur och samhälle Malmö högskola Handledare: Ulrika Sjöberg Examinator: Bo Reimer Vårterminen 2013 Nyckelord: Socialitet, Sociala plattformar, Kommunikation, Medierad kommunikation, Interaktivitet, Medierad interaktion, Symbolisk interaktionism, Digital mobilitet, Tid, Rum. LÄS MER