Sökning: "Paulina Thorén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paulina Thorén.

  1. 1. Digitala läroböcker inom matematik : En intervjustudie med högstadielärare om fördelar och nackdelar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Felicia Engblom; Paulina Thorén; [2023]
    Nyckelord :Digital lärobok; matematik; fördel; nackdel; lärare; högstadiet;

    Sammanfattning : Skolan har digitaliserats som en konsekvens av samhällets digitalisering och försäljningen av digitala läromedel har ökat. Den svenska skolan är relativt läroboksstyrd och i dag är digitala läroböcker en del av undervisningen. LÄS MER