Sökning: "Paulina Vanessa Díaz Tapia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paulina Vanessa Díaz Tapia.

  1. 1. The role of corporate culture in managing cultural diversity - A case study on a German multinational company

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Rafiul Abedin Chokder; Paulina Vanessa Díaz Tapia; [2019]
    Nyckelord :National Culture; Corporate Culture; Germany; MNC; Employee’s Perception.; Nationell kultur; Företagskultur; Tyskland; MNC; Medarbetares uppfattning.;

    Sammanfattning : Research Aim: Our aim is to understand how multinational companies integrate cultural diversity of employees in their corporate culture. To achieve this objective, we compare the employees’ perception with the company's view on the topic. Design/methodology/approach: A qualitative case study is conducted with three sets of questionnaires. LÄS MER