Sökning: "Pauline theology"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pauline theology.

 1. 1. Att fira en måltid. En undersökning av den paulinska nattvardsteologins relation till social rättvisa utifrån Första Korintierbrevet 11:17-34

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johannes Kannas; [2017-06-16]
  Nyckelord :eucharist; social justice; Paul; First Corinthians; New Testament exegesis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the connection between Pauline Eucharist theology in relation to social justice by the First epistle to the Corinthians 11:17–34. What does a textual analysis of 1 Cor. LÄS MER

 2. 2. Trinitariskt språk hos Paulus Spänningsförhållanden i beskrivningen av Fader, Son och Ande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Filip Svensson; [2012-02-06]
  Nyckelord :Pauline theology; God; Father; Son; Spirit; Lord; Christ; trinity; unique overlapping; descriptions; tensions;

  Sammanfattning : This essay is aiming to go through and study the most important and frequently mentioned terms and titles used in the letters of Paul to denote and describe God, the Father, the Son and the Spirit. These include “Christ” and “Lord” as well. LÄS MER