Sökning: "Paulo Freire"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Paulo Freire.

 1. 1. Under our own eyes - Mothers in search for consciousness and social change in Brazil

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fernanda Favaro; [2019]
  Nyckelord :motherhood; communication for development; participatory communication; work rights; feminism; networks; social media; empowerment; conscientization; dialogue; gender equality; Brazil; mumpreneurship;

  Sammanfattning : This case study provides an analysis on how working women mothers in Brazil articulate themselves in a feminist network born on social media (Maternativa) to generate collective empowerment, raise awareness about oppression and mobilize around work rights. Using qualitative methods such as insider participant observation, interviews and content analysis, it investigates how participatory-related communicative practices and feminism interplay on digital and interpersonal environments fostering dialogue, conscientization and, potentially, a “political turn” in the collective’s agenda. LÄS MER

 2. 2. Bli en designer och se problem som möjligheter : Hur relaterar UX och design thinking till bibliotekens demokratiska uppdrag?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Helena Eriksson-Lillevold; Lisa Wessberg; [2019]
  Nyckelord :Bibliotek; User eXperience UX ; design thinking; demokrati; empowerment; marginalisering; biblioteksutveckling; biblioteksanvändare;

  Sammanfattning : In this paper we describe UX and design thinking as a method for library development, and we describe the library as a democratic arena and its democratic mission. These ideas and methods are becoming more of common use among libraries. LÄS MER

 3. 3. ”FUCK ALLA LÄKARE! FUCK ALLA DOKTORER! ALLA LÄKEMEDEL! DET ÄR JU DET HÄR SOM GÖR ATT VI MÅR BRA!”. En kvalitativ fallstudie om att använda teater inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Wallin; Jonas Brehmer; [2018-12-14]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; musikal; Augusto Boal; Paulo Freire; communityteater;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att äga berättelsen om sig själv, om att frigöra resurser och mobilisera makt för att utsatta människor skall få tillgång till sina egna röster och kunna nyansera bilden av sig själva. Alla har förutfattade meningar om psykisk ohälsa och vad det innebär, men vem kan berätta om det bättre än den som själv har erfarenheten? Vem kan nyansera den allmänna bilden bättre än de som har sett mött alla dess sidor? Syftet med studien är att genom en fallstudie av ett kreativt projekt, beskriva och analysera hur teater kan användas som metod i socialt arbete. LÄS MER

 4. 4. Utbildningens påverkan på demokrati. En fallstudie av Pakistans utbildningssystem, extremism och demokratiska förutsättningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tova Sköld; Teba Awni; [2016]
  Nyckelord :extremism; radikalisering; modernisering; demokratisering; Pakistan; utbildning; Paulo Freire; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Pakistan är ett land som har stora problem med utbildning och radikalisering. Denna uppsats är en fallstudie som undersöker sambandet mellan dessa problem och hur de i sin tur påverkar de demokratiska förutsättningarna i Pakistan. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter som nyanlända under den första tiden i Sverige, med fokus på förutsättningar för hälsa och lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Nancy Kurdian; Nourah Ali; [2016]
  Nyckelord :Integration; women; refugee camps; Middle East; health; learning; Integration; kvinnor; asylboende; Mellanöstern; hälsa; lärande;

  Sammanfattning : Flyktingströmmen är ett ämne som har berört oss sedan hösten 2015 och därför har vi inspirerats av ämnet integration. Vi anser att hälsa och lärande kan förknippas med villkor och förutsättningar och vi har valt att fokusera på asylsökande kvinnor som utgångspunkt för vår studie. LÄS MER