Sökning: "Paulo Freire"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Paulo Freire.

 1. 1. ”FUCK ALLA LÄKARE! FUCK ALLA DOKTORER! ALLA LÄKEMEDEL! DET ÄR JU DET HÄR SOM GÖR ATT VI MÅR BRA!”. En kvalitativ fallstudie om att använda teater inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Wallin; Jonas Brehmer; [2018-12-14]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; musikal; Augusto Boal; Paulo Freire; communityteater;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att äga berättelsen om sig själv, om att frigöra resurser och mobilisera makt för att utsatta människor skall få tillgång till sina egna röster och kunna nyansera bilden av sig själva. Alla har förutfattade meningar om psykisk ohälsa och vad det innebär, men vem kan berätta om det bättre än den som själv har erfarenheten? Vem kan nyansera den allmänna bilden bättre än de som har sett mött alla dess sidor? Syftet med studien är att genom en fallstudie av ett kreativt projekt, beskriva och analysera hur teater kan användas som metod i socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Utbildningens påverkan på demokrati. En fallstudie av Pakistans utbildningssystem, extremism och demokratiska förutsättningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tova Sköld; Teba Awni; [2016]
  Nyckelord :extremism; radikalisering; modernisering; demokratisering; Pakistan; utbildning; Paulo Freire; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Pakistan är ett land som har stora problem med utbildning och radikalisering. Denna uppsats är en fallstudie som undersöker sambandet mellan dessa problem och hur de i sin tur påverkar de demokratiska förutsättningarna i Pakistan. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter som nyanlända under den första tiden i Sverige, med fokus på förutsättningar för hälsa och lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Nancy Kurdian; Nourah Ali; [2016]
  Nyckelord :Integration; women; refugee camps; Middle East; health; learning; Integration; kvinnor; asylboende; Mellanöstern; hälsa; lärande;

  Sammanfattning : Flyktingströmmen är ett ämne som har berört oss sedan hösten 2015 och därför har vi inspirerats av ämnet integration. Vi anser att hälsa och lärande kan förknippas med villkor och förutsättningar och vi har valt att fokusera på asylsökande kvinnor som utgångspunkt för vår studie. LÄS MER

 4. 4. "Den som skriker högst blir hörd" : En kritisk analys av gymnasieelevers politiska dialog

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Pedagogik

  Författare :Jesper Setréus; [2016]
  Nyckelord :Kritisk pedagogik; politik; paulo freire; peter mclaren; fokusgrupp;

  Sammanfattning : The focus of this essay is the civic engagement of Swedish upper secondary school students. In light of recent studies showing Swedish youth to be less politically engaged in comparison to other countries, and young adults as underrepresented in representative politics, a divide can be seen between the political world of the adult and the political world of youth. LÄS MER

 5. 5. SpeakUP! Young Women Share Powerful Stories From Their Own Lives

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Jenn Warren; [2016]
  Nyckelord :Digital Storytelling; C4D; digital literacy; reflection; participation; conscientisation; Social Learning Theory; Social Cognitive Theory; voice; social change; qualitative;

  Sammanfattning : How can a Digital Storytelling workshop help educate, inspire and mobilise young women engaged in a non-profit organisation, in order to assist their peers? This exploratory study investigates whether Digital Storytelling can foster digital literacy, self-awareness and reflection amongst workshop participants, and how young women may be able to support each other and their peers through the act of creating and sharing personal digital stories. Conducted using qualitative and participatory methods, with the theoretical underpinnings of Albert Bandura’s Social Learning Theory and Social Cognitive Theory, Paulo Freire’s conscientisation and participatory development, this research is conducted in collaboration with female mentors from the sport-based adolescent health organisation, Grassroot Soccer. LÄS MER