Sökning: "Paulo Man"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Paulo Man.

 1. 1. Wasted Potential : Potential of a food waste prevention model for the São Paulo street markets - A minor field study

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Cecile Bouju; Fanny Igergård; [2019]
  Nyckelord :food waste prevention; street markets; São Paulo; The Gothenburg model; food waste measurements;

  Sammanfattning : In the municipal kitchens of Gothenburg, the implementation of the Gothenburg Model for reduced food waste has resulted in reducing the food waste by half in two years. The objective of this study is to contribute in the work of food waste prevention at the street markets in São Paulo by investigating how a model like the Gothenburg Model could be created and implemented. LÄS MER

 2. 2. Utvekling av ett nytt roterande fantom : Vid extrakorporeal strålbehandling av lokalt avancerat sarkom i skelett

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Paulo Cruz Nunez; Emil Sorcini; [2017]
  Nyckelord :Sarkom; Strålbehandling; Fantom;

  Sammanfattning : Extrakorporeal strålbehandling av skelettsarkom är en variant av strålbehandling där en del av en patients skelett opereras ut från kroppen. Skelettsegmentet transporteras sedan vidare till ett annat behandlingsrum där den bestrålas inuti ett fantom m.h.a. LÄS MER

 3. 3. Energy Management in Buildings

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Victor Liang; Paulo Monsalve; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is the result of a minor field study (MFS) performed in the Dominican Republic. The country strongly relies on energy sources from adjacent countries, currently the nation depends on fossil fuel for 86 % of its electricity generation and in 2011, 8.6 % of its GDP was spent on fossil fuel imports. LÄS MER

 4. 4. Diagnosis and molecular epidemiology of bovine rotavirus and coronarvirus in Brazil

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Samuel Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :molecular epidemiology; rotavirus; coronavirus; calf; diarrhea; Brazil;

  Sammanfattning : Rotavirus and coronavirus are the two most common viral causes of neonatal calf diarrhea and their presence causes a lot of economic damage to the farmers as well as suffering to the animal. By getting better knowledge about the viruses we may help in tracing transmission and in producing new vaccines. LÄS MER

 5. 5. Jana Sanskriti  Forumteater, en väg att skapa empowerment?  : en etnografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Tiina Rokka; [2009]
  Nyckelord :Jana Sanskriti; Empowerment; Forumteater; De förtrycktas teater; medvetenhet; Paulo Freire; dramapedagog;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att utifrån Jana Sanskritis arbete, lyfta upp och  diskutera forumteaterns möjligheter att skapa empowerment hos  deltagarna. Jana Sanskriti är både en teatergrupp och en rörelse i nordöstra  Indien som arbetar med forumteater i den Västbengaliska landsbygden,  utifrån en övertygelse att forumteater är en metod som möjliggör en  frigörelse från förtryck. LÄS MER