Sökning: "Paus"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet Paus.

 1. 1. An exploration of the neural correlates of turn-taking in spontaneous conversation

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Ambika Kirkland; [2020]
  Nyckelord :Alpha suppression; conversation; electroencephalography EEG ; hyperscanning; mu rhythm; turn-taking; Alpha-suppression; elektroencefalografi EEG ; hyperscanning; mu-rytmen; samtal; turtagning;

  Sammanfattning : This project added to the sparse body of research on the neural underpinnings of turn-taking with an electroencephalography (EEG) investigation of spontaneous conversation. Eighteen participants (3 male, 15 female, mean age 29. LÄS MER

 2. 2. Are you ok app

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Peder Nilsson; Kasper Kold Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Fall detection; GPS; Android; Xamarin; IoT Hub; Azure; Stream Analytics; Smartphone; Emergency; System; Cloud storage;

  Sammanfattning : Denna avhandling beskriver hur en smartphone-baserad larm-applikation som ger säkrare resor för cyklister och löpare kan konstrueras. Genom att övervaka och utvärdera GPS-data från telefonen över tid skickar den föreslagna applikations-prototypen, namngiven till Are You OK App (AYOKA), automatiskt SMS-meddelanden och initierar telefonsamtal till kontakter i en lista konfigurerad av användaren när densamme har råkat ut för ett fall. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att vara närstående till någon med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johan Svensson; Tommy Elmgren; [2020]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Närstående; Psykisk ohälsa; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående till patienter upplever att deras liv tar en paus när deras nära drabbas av psykisk ohälsa. De närstående upplever att det är en kamp mellan att upprättahålla balansen mellan sina egna behov och samtidigt se till att patientens behov tillgodoses. LÄS MER

 4. 4. G(l)ömda kvinnor i samhället : En kvalitativ studie av identitetsskapande och tillit bland kvinnor som lever med skyddade personuppgifter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Hedin; Madeleine Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Skyddade personuppgifter; identitet; tillit; Anthony Giddens; Erving Goffman; brottsoffer;

  Sammanfattning : Majoriteten av de som lever med skyddade personuppgifter i Sverige är kvinnor som flyr från före detta partners. Studiens syfte är att undersöka hur kvinnor som lever med skyddade personuppgifter ser på sin vardag, sin identitet och sin tillit till individer i deras närmaste omgivning samt till samhället. LÄS MER

 5. 5. Unga vuxnas sorg under kurativ cancerbehanling : En empirisk studie av bloggar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Filippa Alderblad; Frida Holmgren; Karin Ringerby Wågbrant; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje person i Sverige förväntas drabbas av cancer under sin livstid. Unga vuxna med cancer utsätts för psykologisk stress och tvingas på obestämd tid att modifiera livet och självständigheten reduceras. Sjuksköterskor upplever unga vuxnas specifika behov begränsas under behandlingen. LÄS MER