Sökning: "Pavel Thomas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pavel Thomas.

  1. 1. Vad kostar ”kalaset”? : Kostnadskalkyl för en svensk modell av äldreomsorg till Chile

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Pavel Goryachev; Thomas Åslin; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Äldreomsorg och äldreboenden i Chile finns idag i liten utsträckning och är då privat finansierad, då omsorg av äldre i Chile tidigare främst har lösts med hjälp av familjen. Chiles förändrade ekonomiska, demografiska samt politiska situation har nu gjort att den chilenska staten tagit intresse i olika alternativ av äldreomsorg. LÄS MER