Sökning: "Pawel Pawlikowski"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pawel Pawlikowski.

 1. 1. EU-undervisning i Samhällskunskap 1b

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pawel Pawlikowski; [2019]
  Nyckelord :EU-undervisning; Didaktiska Kompetenser; Samhällskunskap; Didaktik;

  Sammanfattning : Utifrån tidigare studier kring EU-undervisningen har det framkommit att den i liten grad är utformat för att främja ett politiskt deltagande. Det här examensarbetet har undersökt vilka didaktiska överväganden lärare använder i EU-kunskapsområdet på gymnasieskolan i kursen samhällskunskap 1b samt hur de upplever sina möjligheter till att utveckla elevers demokratiska kompetenser genom EU-undervisning. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskap och medborgerliga kompetenser - En kunskapsöversikt kring demokratiuppdraget och medborgerliga kompetenser i ämnet samhällskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pawel Pawlikowski; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Civic education; Demokrati; Medborgerlig bildning; Medborgerliga kompetenser; Teaching methods; Undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten utgick från två frågeställningar där den första undersökte hur skolan och ämnet samhällskunskap arbetar med demokratiuppdraget som nämns i läroplanen och hur den återspeglas i forskningen. Frågan utgår från skolans demokratiuppdrag och försöker definiera vad som efterfrågas hos en demokratisk medborgare. LÄS MER