Sökning: "Pawel"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Pawel.

 1. 1. Övergång till distansarbete - Kommer det att påverka kundrelationer?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Pawel Gieda; Karina Wisniewska; [2020]
  Nyckelord :B2B; distansarbete; kundrelationer;

  Sammanfattning : Distansarbete är ett fenomen som har vuxit ständigt fram de senaste decennierna och som förväntas att öka mer inom den närmaste framtiden. Fenomenet kan påverka individer och organisationer på ett antal olika sätt och kan medföra både positiva och negativa effekter. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av kostnadsöverskridande i byggbranschen : Faktorer som påverkar att slutsumman blir högre än den estimerade kostnadskalkylen

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Stefan Djurisic; Pawel Glazowski; [2020]
  Nyckelord :Construction industry; Building economy; Factors; Cost calculation; Cost overrun; Production; Total amount;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify main factors when cost estimate is being exceeded in the construction industry both nationally and globally. If the cost estimation is exceeded, it may result in losses for the company, which can be severe and cause extensive damage. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet - ett krav inget alternativ

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Noor Bahu; Pawel Boguslawski; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Inkludering; Funktionsvariation; Social hållbarhet; Användbarhet; Universell utformning; Accessebility; Inclusion; Disability; Social sustainability; Usability; Universal design;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar tillgänglighetsanpassningarför ökad inkludering på torg i två svenska kommuneri södra Sverige. Jämförelser mellan torgen visar påmöjligheter att förbättra tillgänglighetsanpassningarna påtorgytorna för att utöka tillgänglighet och inkludering istadsmiljön. LÄS MER

 4. 4. EU-undervisning i Samhällskunskap 1b

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pawel Pawlikowski; [2019]
  Nyckelord :EU-undervisning; Didaktiska Kompetenser; Samhällskunskap; Didaktik;

  Sammanfattning : Utifrån tidigare studier kring EU-undervisningen har det framkommit att den i liten gradär utformat för att främja ett politiskt deltagande. Det här examensarbetet har undersöktvilka didaktiska överväganden lärare använder i EU-kunskapsområdet pågymnasieskolan i kursen samhällskunskap 1b samt hur de upplever sina möjligheter tillatt utveckla elevers demokratiska kompetenser genom EU-undervisning. LÄS MER

 5. 5. On-board Driver’s Assistance and Assessment System

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Paweł Damps; Jacek Czapla; [2018]
  Nyckelord :Driver’s Behaviour; Driver’s Evaluation; Driving Style; Eco-Driving; Internet of Things; Real-Time Vehicle Tracking; Skills Assessment; Spider Chart;

  Sammanfattning : The goal of this work is a design and implementation of an on-board driver’s assistance and assessment system. The system overcomes the problem that typical evaluation of skills is performed by experts who may be subjective and are able to consider only a limited number of factors and indicators. LÄS MER