Sökning: "Pay-off-kalkyl"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Pay-off-kalkyl.

 1. 1. Kan en investering i stålprofiler eliminera slöserier i en ställagegodsprocess? : En fallstudie på Företag Xs wellpapp-pallsorienterade distributionslager

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnéa Bjerhag; Malin Elofsson; Jane Nygren; [2018]
  Nyckelord :Pay-off-kalkyl; fiskbensdiagram; processkartläggning; slöserier; wellpapp-pall; träpall; investering; ompallning; ställagegodsprocess;

  Sammanfattning : Jonsson och Mattsson (2011) pratar om vikten av fyllnadsgrad och att ett företag kan minimera sina kostnader genom att öka fyllnadsgraden. Företag X, som är ett globalt heminredningsföretag, valde att införa wellpapp-pall för att öka fyllnadsgraden vilket i sin tur värnar om både miljön och ekonomin. LÄS MER

 2. 2. Simulation & integration av robot med stiftmaskin : En förstudie om   robotisering av stiftmaskin

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Cederqvist; [2017]
  Nyckelord :Robot; pay-off kalkyl;

  Sammanfattning : Denna förstudie behandlar robotisering av en process som monterar två stiftade tåtar i en plastkontakt, detta bildar ett kablage. Idag monteras tåten till plastkontakten manuellt. Förstudien undersökte om robotisering är tekniskt möjlig och ekonomiskt försvarbar. LÄS MER