Sökning: "Payday loans"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Payday loans.

 1. 1. Petty Debt: A Comprehensive Examination of Michigan’s Deferred Presentment Industry and Its Growth between 2000-2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Kevin Ryan Richardson; [2019]
  Nyckelord :payday lending; payday lender; deferred presentment; Michigan; economic history; Detroit; recession; fringe banking; overdraft; poverty penalty; working poor; urban; financial services; inequality; Social Sciences;

  Sammanfattning : The payday lending industry in Michigan grew rapidly in the first decade of the 2000s, providing high-cost loans to borrowers with a damaged credit history and few other financial options. The typical clientele of payday lenders represents a specific socioeconomic demographic, wherein they are most often the ‘working poor’. LÄS MER

 2. 2. Snabba cash - hur snabblåneföretag kommunicerar på webben

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anders Skogebrandt; [2015]
  Nyckelord :short term loan; payday loan; discoursetheory; semiotics; Snabblån; smslån; diskursteori; semiotik;

  Sammanfattning : Short-term loan lenders have been criticized for their fees and aggressive marketing but in spite ofnegative attention in media we have a significant number of short-term loan lenders in Sweden. This study examines communicative strategies of short-term lenders online, focusing on verbal languageand pictures. LÄS MER

 3. 3. Varning för snabblån - En studie om effekter av varningar i rörlig marknadsföring av snabblån

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anton Abele; Julius Marnelius; [2014]
  Nyckelord :Warning labels; Payday loans; Effective interest rate; Young adults;

  Sammanfattning : Payday loans are becoming a challenge of increasing gravity for society. Statistics show that the number of young adults with financial issues related to such loans has been growing over the past few years. Despite efforts to halt this trend, little is changing. LÄS MER

 4. 4. Tillsyn och sanktioner av kreditgivare vid snabblån : Ett fastställande av gällande rätt och Konsumentkreditlag 2014:83.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Vardges Khndirian; Tomas Demirel; [2014]
  Nyckelord :Krediträtt; Juridik; Affärsjuridik; Snabblån.;

  Sammanfattning : Snabblån är en tilltagande kreditform på konsumentkreditmarknaden, antalet företag som erbjuder snabblån i Sverige ökar konstant. Överskuldsättning, vilket uppstår då konsumenter tecknar snabblån och brister i återbetalning, är i dagsläget ett stort problem på konsumentkreditmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Snabblån : De lege lata och de lege ferenda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Dejan Pucar; Jacob Russell; [2014]
  Nyckelord :Swedish Financial Service Authority; payday loan; overindebtness; supervision; Consumer Credit Act; consumer protection; Act regarding some credits to consumers; the rule of health; credit reference; Finansinspektionen; snabblån; sms-lån; överskuldsättning; tillsyn; konsumentkreditlagen; konsumentskydd; lag om viss kreditgivning till konsumenter; sundhetsregeln; kreditprövning;

  Sammanfattning : Utveckling på kreditmarknaden har gett upphov till nya kreditformer. Ett exempel på en sådan kredit är snabblån. Snabblån utmärks av att det är kortfristiga lån på låga belopp som konsumenterna erhåller inom en kort tidsperiod. Vidare är låneprocessen enkel. LÄS MER